Politica de confidențialitate

Bine ați venit pe website-ul agenției Exact Tours!
Această secțiune rezumă modul în care obținem, stocăm și utilizăm datele dvs. Acest sumar are ca scop doar furnizarea unei imagini generale asupra politicii de confidențialitate. Secțiunea aceasta nu este o descriere completă și este necesară citirea capitolelor adiționale prezente în acest document pentru completări.

 

COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele furnizate de către Utilizatori sunt strict confidențiale, iar Exact Tours în calitatea sa de operator de date cu caracter personal se angajează să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și Exact Tours, în conformitate cu legislația relevantă în domeniu, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 – denumit în cele ce urmează „GDPR”).

 

OPERATORUL DATELOR DVS. PERSONALE ȘI A DATELOR DE CONTACT
Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este SC Exact Tours SRL, societate românească cu sediul social în București, Str. Ghiocei nr. 2, Sector 2, România, număr de telefon 021 312 30 45/ 46, adresa de e-mail office@exact-travel.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/9951/1998, având cod unic de înregistrare RO 11149327, titulară a Licenței de turism Nr. 1333.

 

Pentru întrebări privind prezenta Notificare, inclusiv orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau exercitarea drepturilor dvs. legale, vă invităm să vă adresați Exact Tours la:
(1) Email: office@exact-travel.ro
(2) Adresa de corespondență: Exact Tours, București, Str. Ghiocei nr. 2, Sector 2 (intrare din Str. Dogarilor)

 

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
Utilizăm datele dvs. cu caracter personal doar în următoarele scopuri:
» Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri;
» Scop promoțional (marketing): reclamă, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, desfășurare campanii promoționale, fidelizare, transmitere newsletter, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile oferite pe site-ul EXACT.TRAVEL, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice.

 

DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE EXACT TOURS
Exact Tours poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal:
a) Date personale: nume și prenume, data de naștere, adresa, telefon, email.
b) Date cu caracter special: codul numeric personal, seria si numărul cărții de identitate, data emiterii și expirării cărții de identitate, numărul pașaportului, data emiterii si expirării pașaportului, vârsta persoanelor minore / data nașterii persoanelor minore și orice alte date necesare îndeplinirii scopului procesării.

Prin furnizarea de date cu caracter personal despre terțe persoane, dvs vă revine răspunderea exclusivă de a vă asigura că informațiile în cauză au fost furnizate cu acordul acestora.

 

MODALITĂȚI DE COLECTATE A DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
Pe anumite pagini ale website-ului EXACT.TRAVEL vi se va cere să furnizați date personale precum nume si prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, informații in vederea rezervării serviciilor sau obținerii de informații referitoare la produsele noastre. În alte zone ale site-ului, Exact Tours colectează sau poate sa colecteze informații referitoare la adresa IP și informațiile cookie pentru acest site-ului (Detalii în Politica de cookies).

În momentul înregistrării în cont pe site, prin accesarea sau rezervarea unui serviciu sau produs turistic, ori prin activarea unor materiale promoționale, EXACT.TRAVEL va prelucra informații cu caracter personal de natura să vă identifice personal.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOP PROMOȚIONAL (MARKETING)
Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Exact Tours, cu respectarea drepturilor dvs.
Dvs. vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situație, în cazul în care veți dori la un moment dat, încetarea prelucrării de către Exact Tours a datelor dvs. cu caracter personal, puteți solicita oricând încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, vă puteți dezabona oricând, folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”, dacă veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea Exact Tours.

 

PARTAJAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
Exact Tours va considera toate informațiile colectate de la dvs. ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dvs. expres și anterior. Fac excepție:
» Angajații Exact Tours, tur-operatorii, unitățile de cazare, transportatorii, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie rezervate sau achiziționate de dvs., respectiv partenerii de afaceri ai Exact Tours, în cazul cărora fără partajarea datelor, dvs. nu ați putea beneficia de serviciile solicitate.
» Angajații și anumiți colaboratori ai Exact Tours care se ocupă de furnizarea și de întreținerea infrastructurii legate de serviciile pe Internet oferite pe acest site, precum și anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe Internet, funcție de condițiile de utilizare ale fiecărui serviciu, autorităților responsabile în scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

 

DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În relația cu Exact Tours, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi:
» Dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.
» Dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le colectăm și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate.
» Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, pentru că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
» Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă se aplică, funcția de dezabonare.
» Dreptul la rectificare – corectarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete.
» Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: 1. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 2. vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 3. vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; 6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
» Dreptul la restricționarea prelucrării – în cazul în care 1. contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; 2. prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; 3. în cazul în care Exact Tours nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 4. în cazul în care dvs. v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.
» Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv crearea automată a unui profil;
» Dreptul de a depune plângere în fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

 

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În vederea realizării scopului menționat în prima parte a acestei notificări, Exact Tours vă prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților Exact Tours, până în momentul în care dvs. sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., va exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care Exact Tours prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dvs.  sau reprezentantul legal/împuternicit nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Exact Tours pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Exact Tours și/sau vor fi distruse.

 

SECURITATEA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
Acest Site folosește masuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Materialele prezentate in cadrul website-ului www.EXACT.TRAVEL si eventualele informații transmise prin intermediul poștei electronice sunt proprietatea Exact Tours Srl sau a partenerilor săi, după caz, și sunt protejate de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Conținutul acestui Site va este oferit dvs. doar cu scop informativ si pentru uz personal și nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licențiat sau cu alte scopuri fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate.

 

MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
Actualizăm și modificăm periodic politica noastră de confidențialitate.
» Modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate – În cazul în care efectuăm modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza Politica de confidențialitate cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dvs. va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.

» Modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau a scopurilor pentru care procesăm informațiile dvs. – În cazul în care efectuăm modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să utilizăm datele dvs. pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial, vă vom notifica prin e-mail (dacă este posibil) sau prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru web.
Vă vom furniza informațiile despre modificarea în cauză și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a ne utiliza informațiile dvs. pentru noul scop.
Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul dvs. prealabil înainte de a utiliza informațiile dvs. într-un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial.

 

CONFIDENȚIALITATEA MINORILOR
Deoarece ne pasă de siguranța și confidențialitatea copiilor online, nu contactăm cu bună știință sau nu colectăm informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Este posibil să primim informații referitoare la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani prin fraudarea sau înșelăciunea unui terț. Dacă suntem înștiințați despre acest lucru, de îndată ce vom verifica informațiile, atunci când legea cere acest lucru, vom obține imediat consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, dacă nu putem obține consimțământul părinților, vom șterge informațiile de pe serverele noastre. Dacă doriți să ne anunțați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să faceți acest lucru prin trimiterea unui e-mail la adresa office@exact-travel.ro.

image description

Un altfel de turism

Voiajele noastre dau atenție amănuntelor, creăm experiențe și călătorii din care rămân imagini și amintiri adevărate, nu locuri “bifate”.

image description

Turism respectuos

“Ce ție nu-ți place altuia nu-i face”. Noi am răsucit proverbul și propunem ce ne-ar plăcea nouă. Cu mult respect față de oameni, de obiceiuri, de mediu.

image description

Misiune & Valori

Misiunea, una singură: să vă organizăm o călătorie minunată în locul pe care il visați. Ca valori, ne place să gândim că am atins un nivel înalt de calitate, responsabilitate și eficiență. Dar preferăm să ni le confirme clienții noștri.

Partenerii noștri